Birim Temsilcisi: Dr. Öğr. Üyesi Şule Erşan

Birim Temsilcisi Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Rahime Çobanoğlu

Birim Temsilcisi Yardımcısı: Nuri Sağol