Merkezimizin ana amaçları:

  • Bölgemizin okul öncesi eğitime ilişkin ihtiyaçlarının tespit edilmesine katkı sağlayan çalışmalar yapmak
  • Bölgemizin okul öncesi eğitime ilişkin problemlerinin çözümüne katkı sunan projeler üretmek
  • Okul öncesi eğitimde uygulamaların geliştirilmesine katkı sunan bilimsel araştırmalar yürütmek
  • Okul öncesi eğitimde uygulamaların geliştirilmesine katkı sağlayan yayınlar yapmak ve konferans, kongre, sempozyum, seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek