MİSYONUMUZ

İlgili paydaşlarla iş birliği içerisinde bölgemizde ve ülkemizde erken çocukluk eğitiminde karşılaşılan sorunların tespit edilmesine ve bu sorunların çözülmesine katkı sağlayacak projeler geliştirmek ve eğitim programları, kurslar ve bilimsel etkinlikler düzenlemek.      

VİZYONUMUZ

Bölgemizde ve ülkemizde erken çocukluk eğitimi alanında yetişen ve çalışan bireylerin gelişim ihtiyaçlarına yönelik ve uygulamaya dönük eğitim çalışmaları yapan ve araştırma faaliyetleri yürüten öncü bir merkez olmak.