• Post category:Etkinlikler

Merkezi Müdürlüğümüz tarafından 6 Mayıs Cumartesi günü saat 12:30-16:30 saatleri arasında Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Müzikal Farkındalık Eğitimi düzenlenmiştir.

Bu eğitimde okul öncesi öğretmenlerinin müziğin bileşenlerini oluşturan temel yapı ve öğeleri tanımalarına, dinledikleri müzikler içerisinde bu bileşenleri fark etmelerine ve bu yolla müziği derinlemesine anlamlandırabilmelerine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Eğitimde ses ve özellikleri, ritmik ve melodik yapılar, müzikte hız ve gürlük ve müzikte ifade, anlam ve etki konuları ele alınmıştır. Eğitimde etkinlik temelli bir yaklaşımla kuramsal bilginin uygulama içerisinde öğretilmesi sağlanmıştır.